Missie

Hoewel wij als totaalinstallateur alle disciplines beheersen, krijgt de laatste jaren het duurzame aspect een steeds grotere betekenis.

De Vries Technies Buro stelt zich daarom ook ten doel om in een zo vroeg mogelijk stadium van de bouw in contact te komen met de opdrachtgever en/of gebruiker om (eventueel samen met architect of bouwbedrijf) te komen tot een installatiepakket wat zo energiezuinig mogelijk is maar ook is uitgevoerd met een groot bedieningsgemak. En hoewel door het verdwijnen van subsidies op energiebesparende installaties vaak gefrustreerd, is onze grootste missie om onze installaties zo "duurzaam" mogelijk uit te kunnen voeren. Maar wat is eigenlijk duurzaam?

" Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. ( Brundlandt rapport 1987 ) "

Op installatietechnisch gebied betekent dit vooral dat er gezocht moet worden naar oplossingen waarbij er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van natuurlijke energiebronnen:

  • Zonne-energie voor de opwekking van stroom (photo-voltaïsche cellen)
  • Zonne-energie voor het verwarmen van water voor verwarming en warmwater
  • Windenergie voor het opwekken van stroom
  • Energie uit de aarde voor verwarming, koeling en warmwater
  • Energie uit de buitenlucht voor verwarming, koeling en warmwater
Diensten
Riolering en Hemelwaterafvoeren
Dak- en Zinkwerk
Water- en Gasleidingen
Elektrische installaties
Sanitaire installaties
Ventilatie- installaties
Verwarmingsinstallaties
Airconditioning en Koeling
Duurzame energietechnieken
Gerealiseerde projecten
Woning aan de amethist, Drachten
Sterk bedrijf, Gorredijk
Herenmode v/d Zee, Drachten
Damesmode v/d Zee, Drachten
Klunder, Drachten
Sijperda verhuur, Drachten
Bouwbedrijf Siderius, Earnewald
Sterk huis, Tjalleberd
Dierenziekenhuis de Toren, Drachten